fbpx

medlemsbetingelser

Når du køber et medlemskab hos Heartcore ApS accepterer du også at medlemskabet er indgået på de følgende abonnement betingelser.

Generelt

Et medlemskab af Heartcore ApS er personligt og kan ikke benyttes af, eller overdrages til andre. Som medlem er du ansvarlig for at oplyse dit navn, adresse, e-mail og telefonnummer, og skal altid sørge for at give besked om ændringer i disse oplysninger. Medlemmer skal til enhver tid fremvise gyldigt sygesikringskort og ID/kørekort, hvis Heartcore Krav Magas instruktører måtte bede om det. Alle medlemmer skal samtykke til at de har en ren straffeattest. Heartcore ApS kan til enhver tid bede medlemmet om at underskrive en erklæring der giver Heartcore ApS ret til at indhente oplysninger om medlemmets straffeattest hos politiet. Underskriver medlemmet ikke, kan denne blive afvist og medlemsskabet vil blive opsagt med øjeblikkelig virkning. Heartcore ApS kan til enhver tid afvise et medlemskab af klubben, hvis denne ikke overholder betingelserne for medlemsskab. Alle medlemmer og kursister der har oprettet en profil hos Heartcore modtager automatisk emails med relevant information om træning og medlemstilbud i Heartcore. Ønsker et medlem ikke at modtage e-mails kan medlemmet til enhver tid afmelde sig denne service. Heartcore ApS er ansvarlig for at alle informationer om medlemmer holdes fortrolige og videregives ikke til 3. part.

Medlemsskab

Du kan oprette et medlemskab af Heartcore ved at melde dig ind online. Medlemsskabet er aktivt så snart vi har modtaget din tilmelding. Medlemsskabet er løbende og fortsætter indtil det opsiges, medmindre du har købt et forudbetalt medlemskab. Ved oprettelsen af dit medlemsskab modtager du en bekræftelse på dit køb via e-mail.

Ved oprettelsen af dit medlemsskab, opretter du samtidig et login til din egen personlige medlemsside. Dit brugernavn er den email du brugte ved oprettelsen af dit medlemsskab og kodeordet vælger du selv.

Alle medlemsskaber af Heartcore ApS sker via gyldigt betalingskort. Den første betaling skal altid betales med det samme. Herefter vil betalingen blive trukket månedligt forud gennem sikker betaling. Du vil modtage en bekræftelse pr. e-mail hver gang der trækkes abonnement på det tilmeldte betalingskort. Ønsker du at skifte betalingskort, eller dit kort udløber, kan du til enhver tid logge ind med dit medlemslogin du fik ved oprettelsen og ændre dit tilmeldte kort.

Varighed

Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til det til enhver tid gældende opsigelsesvarsel. 

Betaling

Alle gældende priser er tilgængelige og vil altid være synlige under medlemsskaber. Der opkræves ikke indmeldelses eller oprettelsesgebyr. Betaling kan kun ske via automatisk trækning på gyldigt betalingskort. Månedlige betalinger trækkes automatisk på kortet månedsvis forud. Ved oprettelsen af et medlemsskab godkender medlemmet automatisk at Heartcore ApS må trække det aftalte månedelige abonnement indtil dette opsiges af medlemmet.

Prisændringer

Heartcore ApS har ret til at ændre priserne. Prisændringer skal meddeles medlemmerne via e-mail senest 60 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter gældende opsigelses varsel.

Fortrydelsesret

Du kan fortryde køb af dit medlemskab indtil 14 dage efter datoen for oprettelsen. Fortrydelsen skal meddeles skrifteligt på info@heartcorekravmaga.dk med tydelig angivelse af navn og ordrenummer. Dog man fortrydelsesretten ikke gøres gældende hvis et medlemsskab/kursus/klippekort er taget i brug. 

Opsigelse

Et medlemskab kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelse sker via dit medlems login. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse. Ved opsigelse af et abonnement, sletter Heartcore ApS automatisk alle personlige oplysninger og betalingskort. Medlemsskaber kan ikke opsiges mundtligt eller via e-mail.

Bero

Et medlemskab kan sættes i bero, hvis medlemmet ønsker det. Beroperioder kan vare op til 1 måned ad gangen og koster 100 kr i gebyr. Ønsker du at sætte dit medlemsskab i bero, skal du selv logge ind på din profil og oprette beroperioden. Børne og teen medlemsskaber kan ikke sættes i bero. 

Ansvar

Træning hos Heartcore ApS sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset om træningen foregår i Heartcore ApS egne lokaler, eller på en anden location. Heartcore ApS kan ikke holdes ansvarlig for skader på personer eller udstyr som følge af ulykker eller andre medlemmers handlinger eller mangel herpå. Heartcore ApS bærer ligeledes ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri, da medbagte værdigenstande er på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i Heartcore ApS aktiviteter, og skal altid henvende sig til instruktøren hvis medlemmet er I tvivl om, hvorvidt han/hun bør deltage i undervisningen pga. sygdom eller skader. Hvis instruktøren mener at medlemmet ikke bør deltage i undervisningen pga. skader eller sygdom, har instruktøren ret til at afvise medlemmets deltagelse. Medlemmet kan ikke kræve særlig ret til tilbagebetaling pga skader eller sygdom, men kan til enhver tid opsige sit abonnement efter det gældende opsigelsesvarsel. Dette gælder også engangsbetalinger til events og kurser der er forudbetalt.

Sikkerhed og Udstyr

Alle medlemmer skal skal bære tand og skridtbeskytter under træning. Desuden anbefales det at medlemmet medbringer benskinner og boksehandsker samt brydersko til indendørs træning, og alm. træningssko til udendørs. Det er ikke tilladt at have smykker på under træning. Derudover skal medlemmet have korte rene negle, samt ekstra T-shirt hvis nødvendigt. Heartcore Krav Magas instruktører har ret til at afvise en elev, hvis denne ikke bærer det korrekte udstyr i undervisningen eller ikke lever op til kravene om ordentlig hygiejne.

Uniform

Alle medlemmer skal bære uniform under træning. Uniformen skal bestå af den officielle IKM T-shirt eller Heartcores elev T-shirt og sorte bukser med gradueringsmærke på. Nye elever kan deltage i undervisningen i andet træningstøj indtil de har fået anskaffet sig den korrekte uniform.

Holdtilmelding

Tilmelding på hold er påkrævet og skal ske via login gennem din medlemsprofil. Hvis der er mindre end 4 tilmeldte på et hold forbeholder vi os ret til at aflyse holdet. Det er muligt at deltage på holdet med drop-in tilmelding, dog kan det ske at holdet er aflyst hvis der er for få tilmeldte. Det er medlemmets eget ansvar at tjekke om et hold bliver gennemført eller ej hvis medlemmet beslutter sig for at komme uden tilmelding.

Lukkedage og sygdom

Heartcore Krav Maga holder lukket på alle helligdage samt mellem jul og nytår. I juli måned vil der være specielt sommertræningsprogram som annonceres forinden. Børneholdene følger Frederiksberg kommunes ferie kalender for efterårsferie og vinterferie hvor der ikke er undervisning for børn. I sjældne tilfælde kan træningen aflyses ved akut opstået sygdom. Aflysninger pga. sygdom eller anden akut opstået situation, giver ikke medlemmer ret til refundering af betalt abonnement eller forudbetalt medlemskab. Lukkedage, ferier og helligdage samt særlig sommertræning i Juli måned er indeholdt i abonnementprisen og giver ikke medlemmer ret til pause eller reducering i abonnementsprisen.

Myndighed

Medlemmer skal være fyldt 18 år for at tegne medlemskab I eget navn. Medlemskaber for personer under 18 år, skal tegnes og betales af medlemmets værge.